Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A segédigék elsődleges jelentése (objektív modalitás) - a CAN segédige

2015.03.31

 

A segédigék elsődleges jelentése (objektív modalitás)

 

A CAN segédige (múlt ideje: COULD)

 

 

I. KÉPESSÉG kifejezése (A magyar „tudni” igének felel meg.)

 

Jelen idő

Állítás: They can swim. = Ők tudnak úszni.

Tagadás: They cannot swim. vagy: They can’t swim. = Ők nem tudnak úszni.

Kérdés: Can they swim? = Ők tudnak úszni?

 

Múlt idő

Állítás: They could swim when they were young. = Tudtak úszni, amikor fiatalok voltak.

Tagadás: They could not (couldn’t) swim when they were young. = Nem tudtak úszni, amikor fiatalok voltak.

Kérdés: Could they swim when they were young? = Tudtak úszni, amikor fiatalok voltak?

 

Helyettesítő formák:

to be able to

not to be able to

to be unable to

A helyettesítő formákat egyszeri képesség kifejezésére lehet használni mind a can, mind a could helyett.

pl.:

I can do it. = I am able to do it. (Képes vagyok megcsinálni. Meg tudom csinálni.)

I can’t do it. = I am not able to do it. (Nem vagyok képes megcsinálni. Nem tudom megcsinálni.)

Múlt időben, állító alakban, egyszeri képesség kifejezésére mindig csak a to be able to szerkezetet használhatjuk:

I was able to do it. (Meg tudtam csinálni. Képes voltam megcsinálni.) Itt a could nem használható!

Múlt időben, tagadó alakban, viszont már használható a could is egyszeri képesség kifejezésére:

I couldn’t do it. = I was not able to do it. / I was unable to do it. (Nem tudtam megcsinálni. Nem voltam képes megcsinálni.)

 

A fentiekből kitűnik, hogy a can kétalakú segédige (can és could), tehát csak jelenre, jövőre (can) és múltra (could) tudunk utalni vele. Mi a helyzet akkor a befejezett igeidőkkel?

Ha befejeztt igeidőben akarunk képességet kifejezni, akkor minden esetben a helyettesítő formát kell használnunk (to be able to). Tehát ha azt akarom mondani angolul, hogy „Két éve tudok paradicsomlevest készíteni”, akkor az a következőképpen fog hangzani:

I have been able to make tomato soup for two years.

 

Fontos megjegyzés:

A could nemcsak a múlt idejű alakja a can segédigének, hanem a feltételes alakja is. Tehát nemcsak azt jelenti, hogy „tudott”, hanem azt is, hogy „tudna”.

Pl.:

I could do it if I had time. (Meg tudnám csinálni, ha lenne időm.)

 

 

II. A körülmények adta LEHETŐSÉG kifejezése

 

A can segédigét használjuk akkor is, ha a körülmények lehetővé teszik, hogy megtörténjen valami. Ilyenkor is fordíthatjuk magyarra a „tudni” igével, de akár a -hat/-het raggal is.

Pl.:

Állításban:

The rain has stopped. We can start the match now. (Elállt az eső. Most már elkezdhetjük a mérkőzést./Most már el tudjuk kezdeni a mérkőzést)

Tagadásban:

It is still raining. We can’t start the match. (Még mindig esik. Nem tudjuk elkezdeni a mérkőzést./Nem kezdhetjük el a mérkőzést.

Kérdésben:

It is raining a bit. Can we start the match? (Esik egy kicsit. El tudjuk kezdeni a mérkőzést?/Elkezdhetjük a mérkőzést?

 

Múlt időben a could segédigét használjuk ebben a jelentésben.

Természetesen használhatunk itt is helyettesítő szerkezeteket. Például ilyen az it is possible to szerkezet:

The rain has stopped. It is possible (for us) to start the match. (Elállt az eső. Elkezdhetjük a mérkőzést./El lehet kezdeni a mérkőzést)

 

 

III. MEGENGEDÉS kifejezése (Ebben a jelentésben a -hat/-het raggal fordíthatjuk magyarra.)

 

Állítás:

You can play with the dog after you have done your homework. (Játszhatsz a kutyával, miután elkészítetted a házi feladatodat.)

Tagadás:

You haven’t done your homework yet. You can’t play with the dog! (Nem készítetted még el a házi feladatodat. Nem játszhatsz a kutyával.)

Kérdés:

Dad! I have done my homework. Can I play with the dog? (Apu! Megcsináltam a házi feladatomat. Játszhatok a kutyával?)

 

Ebben a jelentésben is van a can segédigének helyettesítő szerkezete: a to be allowed to szerkezet:

The children can watch TV today. = The children are allowed to watch TV today. (A gyerekek ma nézhetnek TV-t./A gyerekeknek ma meg van engedve, hogy TV-t nézzenek.)

 

Ha engedélyt kérünk, némi árnyalatnyi különbséggel használhatjuk a can és a could segédigét egyaránt. Ha nagyon udvariasak akarunk lenni, akkor a may segédige is használható:

Can I open the window? (Kinyithatom az ablakot?)

Could I open the window? (Kinyithatnám az ablakot?)

May I open the window? (Legyen szíves engedje meg, hogy kinyissam az ablakot.) /Ezt majd a may segédigénél külön tárgyaljuk./

 

 

Megjegyzések:

1. A can és a could segédigéket egyaránt használhatjuk udvarias kérés kifejezésére:

Can you open the window, please?/Could you open the window, please? (Légy szíves nyisd ki az ablakot!) Magyarul udvarias felszólító mondattal mondjuk, de az angolban kérdő formát ölt.

2. Gyakran használjuk őket érzékelést kifejező igékkel:

I can see more than a million stars at the moment. (Több mint egy millió csillagot látok ebben a pillanatban.)