Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AZ ING-ES ALAK

 

Az -ing raggal háromféle szófajt képezetünk.

 

1. Present Participle (folyamatos melléknévi/határozói igenév, a magyarban ez az ó/ő és a va/ve képzőknek felel meg.)

2. Gerund (a magyarban ezt –ás/-és képzős főnévként tartjuk számon, de az angolban ennek vannak igei tulajdonságai is)

3. Noun (ez a magyarban is és az angolban is főnév – ritka és nem képezhető minden igéből; pl.: ilyen a painting szó, amely jelenti azt, hogy festő/festve [Present Participle], jelenti azt, hogy festés [Gerund], és azt is jelenti, hogy festmény [Noun, azaz főnév])

 

Az ing-es alak képzési szabályai:

 

1.Normál esetben csak egyszerűen hozzátesszük az igéhez

pl.:

gogoing

sleepsleeping

waitwaiting

 

2.Ha az ige utolsó szótagja rövid, és mássalhangzóra végződik, akkor ez az utolsó mássalhangzó megkettőződik.

pl.:

stopstopping

hithitting

 

3.Ha az ige néma „e” betűre végződik, akkor az „e” az ing előtt kiesik.

pl.:

taketaking

havehaving

make making

 

4.Ha az ige „ie”-re végződik, akkor ez az ing előtt „y”-ná változik. Ez igen ritka.

pl.:

lielying

diedying

 

 

A Present Participle használatáról:

 

1.Legtöbbször a folyamatos igeidőkben használjuk együtt a be (segédige) megfelelő alakjával.

pl.:

I am singing a song. = Én egy dalt énekelek.

They are watching TV. = Ők TV-t néznek.

 

2.Használhatjuk jelzőként főnevek előtt.

pl.:

the playing child = a játszó gyerek

the sleeping dog = az alvó kutya

De: Ha kibővítjük a Present Participle-t, akkor már nem a jelzett főnév elé kerül, hanem utána.

pl.:

the child playing with the ball = a labdával játszó gyerek

the dog sleeping in the kitchen = a konyhában alvó kutya

 

3.Használhatjuk határozói igenévként.

pl.:

Playing with the dog, I broke my arm. = Játszva a kutyával, eltörtem a karom. azaz: Miközben játszottam a kutyával eltörtem a karom.

Watching TV, I fell asleep. = Nézve a TV-t elaludtam. azaz: Miközben néztem a TV-t, elaludtam.

 

4.Használhatjuk bizonyos igék vonzataként.

pl.:

I saw him working in the garden. = Láttam őt a kertben dolgozva. azaz: Láttam őt a kertben dolgozni.

I heard him sleeping. = Hallottam őt aludva. azaz: Hallottam, ahogy alszik.

 

5.Használhatjuk együtt kötőszavakkal.

pl.:

While watching TV, he was talking to me. = Míg nézve a TV-t, beszélt hozzám. azaz: Amíg a TV-t nézte, beszélt hozzám.