Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


II. LECKE

2010.05.09

 

II. LECKE - UNIT TWO

 

A) Főnevek (Nouns)

 

Most ismerkedjünk meg egy másik szófajjal: az angol főnevekkel!

Az angolban a főneveket két nagy csoportra lehet osztani:

1. MEGSZÁMLÁLHATÓ FŐNEVEK (countable nouns)

Ezeknek a főneveknek van többes számuk, és eléjük helyezhetjük az "a" / "an" (egy) határozatlan névelőt. Ilyenek:

a table - egy asztal

a chair - egy szék

a window - egy ablak

a door - egy ajtó

a book - egy könyv

a chalk - egy kréta

a sponge - egy szivacs

a bag - egy táska

a telephone - egy telefon

a pen - egy toll

a pencil - egy ceruza

a notebook - egy füzet

a vase - egy váza

a lamp - egy lámpa

a car - egy autó

a house - egy ház

a tree - egy fa

a bush - egy bokor

a man - egy férfi

a woman - egy nő

a child - egy gyerek

a boy - egy fiú

a girl - egy lány

a desk - egy íróasztal

stb.

2. NEM MEGSZÁMLÁLHATÓ FŐNEVEK (uncountable nouns)

Ezeket a főneveket nem tesszük többes számba, és az "a" / "an" (egy) határozatlan névelőt sem használjuk előttük. Ezek rendszerint valamilyen folyékony vagy gáz halmazállapotú dolgot, vagy elvont fogalmat jelentő szavak. Ilyenek például:

water - víz

milk - tej

gas - gáz

air - levegő

bread - kenyér

jam - lekvár

butter - vaj

oil - olaj

lard - zsír

tea - tea

coffee - kávé

wine - bor

beer - sör

sugar - cukor

flour - liszt

salt - só

petrol - benzin

dust - por

stb.

 

B) A határozatlan és a határozott névelő

Az angolban a határozatlan névelő az "a" és az "an". Jelentésük: "egy". Ha a főnév mássalhangzóval kezdődik "a"-t teszünk elé, pl.: a dog = egy kutya. Ha a főnév magánhangzóval kezdődik, akkor "an"-t teszünk elé, pl.: an egg = egy tojás.

A határozott névelő az angolban a "the". Jelentése: "a" / "az". Egyelőre elég annyit mondanunk róla, hogy akkor tesszük a főnevek elé, ha azok konkrétak, pl.: the car = az autó.

 

 

C) EGYSZERŰ MONDATOK

a. ÁLLÍTÁS

 

A múlt leckében tanult melléknevek és a most tanult főnevek segítségével kepezzünk egyszerű mondatokat!

Például:

The door is hard. = Az ajtó kemény.

Láthatjuk, hogy ez a mondat ugyanolyan típusú, mint az I. leckében tanult mondatok, csak most névmás helyett egy főnevet használunk alanyként. Az ilyen típusú mondatokban a magyar nyelvben nem tesszük ki a létgigét, az angol mondatokból viszont nem szabad kifelejteni!

Ezekben a mondatokban is összevonhatjuk a létigét az alannyal. Tehát a fenti mondat így is hangozhat: The door's hard.

 

 

Feladat:

Fordítsd le az alábbi egyszerű mondatokat angolra!

 

 

 

1. A ház szép.

2. A bokor alacsony.

3. A táska nehéz.

4. A telefon rossz.

5. Az autó gyors.

6. A fiú vad.

7. A gyerek okos.

8. A kréta rövid.

 

Megoldás:

1: The house is nice.

2: The bush is low.

3: The bag is heavy.

4: The telephone is bad.

5: The car is fast.

6: The boy is wild.

7: The child is bright.

8: The chalk is short.

 

 

b. TAGADÁS

Fenti mondatunk tagadó formában így szól:

The door is not hard. = Az ajtó nem kemény.

Láthatjuk, hogy a "not" tagadószót itt is a létige után helyezzük, amellyel az ismert módon össze is vonható:

The door isn't hard.

 

Feladat:

Fordítsd angolra az alábbi egyszerű tagadó mondatokat! Használd az összevont alakokat!

 

 

1. A ház nem szép.

 

2. A bokor nem alacsony.

3. A táska nem nehéz.

4. A telefon nem rossz.

5. Az autó nem gyors.

6. A fiú nem vad.

7. A gyerek nem okos.

8. A kréta nem rövid.

 

 

 

Megoldás:

 

1: The house isn't nice.

2: The bush isn't low.

3: The bag isn't heavy.

4: The telephone isn't bad.

5: The car isn't fast.

6: The boy isn't wild.

7: The child isn't bright.

8: The chalk isn't short.

 

 

c. KÉRDÉS

Is the door hard? = Az ajtó kemény?

Láthatjuk, hogy itt is az alany elé kerül a létige. A fenti mondatra a következő rövid válaszok adhatók:

Yes, it is. = Igen az. / No, it isn't. = Nem, nem az.

Ezen szép irodalmi nyelvi válaszok mellett, itt is elég csak azt mondanunk: Yes. (Igen.) / No. (Nem.)

 

 

 Feladat:

Fordítsd az alábbi mondatokat angolra!

 

 

1. A ház szép? - Igen, az.

 

2. A bokor alacsony? - Nem, nem az.

3. A táska nehéz? - Igen, az.

4. A telefon rossz? - Nem, nem az.

5. Az autó gyors? - Igen, az.

6. A fiú vad? - Nem, nem az.

7. A gyerek okos? - Igen, az.

8. A kréta rövid? - Nem, nem az.

 

Megoldás:

1: Is the house nice? - Yes, it is.

2: Is the bush low? - No, it isn't.

3: Is the bag heavy? - Yes, it is.

4: Is the telephone bad? - No, it isn't.

5: Is the car fast? - Yes, it is.

6: Is the boy wild? - No, he isn't.

7: Is the child bright? - Yes, it is.

8: Is the chalk short? - No, it isn't.

 

 

 

 

D) MUTATÓ NÉVMÁSOK: "this" / "that" (ez / az)

 

A "this" és "that" mutató névmásokat két féleképpen használhatjuk:

 

1. Önállóan

This is a door. = Ez egy ajtó.

That is a door. = Az egy ajtó (összevonva: That's a door.)

Természetesen ezek a mondatok szabadon bővíthetők jelzőkkel (melléknevekkel). Pl.:

This is a hard door. = Ez egy kemény ajtó.

That is a hard door. = Az egy kemény ajtó.

Tagadás:

This isn't a hard door.

That isn't a hard door.

Kérdés:

Is this a hard door?

Is that a hard door?

 

2. A főnév előtt közvetlenül

This door is hard. = Ez az ajtó kemény.

That door is hard. = Az az ajtó kemény.

 

 

 

 

D) KÉRDŐ NÉVMÁSOK: "What" és "Who"

 

A "What" jelentése: mi / mit / mik / miket.

A "Who" jelentése: ki / kit / kik / kiket.

 

What is this? = Mi ez? (összevonva: What's this?)

What is that? = Mi az? (összevonva: What's that?)

Who is this? = Ki ez? (összevonva: Who's this?)

Who is that? = Ki az? (összevonva: Who's that?)

 

Az ilyen típusú kérdésekre a válasz mindig úgy fog kezdődni, hogy: It is (It's)

Tehát:

What's this? - It's a house. = Mi ez? - Egy ház.

What's that? - It's a chair. = Mi az? - Egy szék.

Who's this? - It's Peter. = Ki ez? - Péter.

Who's that? - It's a child. = Ki az? - Egy gyerek.

 

 

 

 

 Feladat:

Fordítsd az alábbi mondatokat angolra!

 

 

1. Ez az autó gyors.

2. Az a férfi alacsony.

3. Ez egy szép fa.

4. Az egy rossz telefon.

5. Ez a gyerek nem okos.

6. Az a könyv jó? - Igen, az.

7. Ez egy rövid kréta.

8. Az az asztal hosszú.

 

 

Megoldás:

1: This car is fast.

2: That man is short.

3: This is a nice tree.

4: That's a bad telephone.

5: This child isn't bright.

6: Is that book good? - Yes, it is.

7: This is a short chalk.

8: That table is long.