Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


I. LECKE

2010.05.09

I. LECKE - UNIT ONE

 

A) SZEMÉLYES NÉVMÁSOK AZ ANGOLBAN

 

Az angol személyes névmások a következők:

 

I = én

you = te, Ön

he = ő (hímnemben)

she = ő (nőnemben)

it = az/ő (semleges nemben)

we = mi

you = ti, Önök

they = ők

 

Az "I" (én) személyest névmást minden esetben nagy betűvel írjuk - akár a mondat elején, akár a mondat közben szerepel.

Harmadik személyben a névmásnak 3 alakja van (he/she/it). Ha férfire utalunk vele, akkor "he", ha nőre, akkor "she", ha tárgyra, vagy olyan élőlényre, amelynek nem tudjuk a nemét, akkor "it".

 

 

B) A LÉTIGE

 

Az angolban a létige a "to be". Jelentése: "lenni". A következő képpen ragozzuk:

 

I am = (én) vagyok

you are = (te) vagy

he is = (ő) van

she is = (ő) van

it is = (ő/az) van

we are = (mi) vagyunk

you are = (ti) vagytok

they are = (ők) vannak

 

 

C) MELLÉKNEVEK

 

Ahhoz, hogy nagyon egyszerű mondatokat tudjunk alkotni, szükségünk van legalább még egy szófaj ismeretére. Jelen esetben ez a szófaj a melléknevek csoportja lesz.

A nagyobb rendszerezettség kedvéért most ellentétpárokat sorolunk fel:

 

good - bad = jó - rossz

fast - slow = gyors - lassú

long - short = hosszú - rövid

high - low = magas - alacsony (ezeket tárgyakra használjuk)

tall - short = magas - alacsony (ezeket élőlényekre/személyekre használjuk)

happy - unhappy = boldog - boldogtalan

cheerful - sad = vidám - szomorú

cheap - expensive = olcsó - drága

light - dark = világos - sötét

light - heavy = könnyű - nehéz (súlyra mondjuk)

easy - difficult = könnyű - bonyolult/nehéz

strong - weak = erős - gyenge

hard - soft = kemény - puha

nice/beautiful - ugly = szép - csúnya

wild - meek = vad - szelíd

bright - dull = okos - buta

 

Kezdetnek ennyi elég lesz. Most már képezhetünk egyszerű mondatokat.

 

 

D) EGYSZERŰ MONDATOK

a. ÁLLÍTÁS

Példák:

 

I am happy. (Boldog vagyok.)

You are happy. (Boldog vagy.)

He is happy. (Boldog.)

She is happy. (Boldog.)

It is happy. (Boldog.)

We are happy. (Boldogok vagyunk.)

You are happy. (Boldogok vagytok.)

They are happy. (Boldogok.)

 

Ezekben az állító mondatokban láthatjuk, hogy az első helyen a személyes névmás áll, és azt követi a (ragozott) igei rész, majd a melléknév, amely jelen esetben szintén az állítmány része.

 

Feladat:

Az alábbi egyszerű mondatokba helyettesítsd be a létige megfelelő alakját!

 

1. They __________ weak.

2. We __________ strong.

3. She __________ cheerful.

4. I __________ bright.

5. You __________ sad.

6. He __________ slow.

7. They __________ wild.

8. It __________ hard.

 

Megoldás: 1: are; 2: are; 3: is; 4: am; 5: are; 6: is; 7: are; 8: is.

 

Az összevont alakok

Különösen a beszélt nyelvben (de a közvetlen stílusú írott nyelvben is) gyakran használjuk az összevont alakokat (contracted form). Példamondatainkaz összevont alakokkal a következő képpen néznek ki:

 

I'm happy. You're happy. He's happy. She's happy. It's happy. We're happy. You're happy. They're happy.

 

 

 b. TAGADÁS

Példák:

 

I am not happy. (Nem vagyok boldog.)

You are not happy. (Nem vagy boldog.)

He is not happy. (Nem boldog.)

She is not happy. (Nem boldog.)

It is not happy. (Nem boldog.)

We are not happy. (Nem vagyunk boldogok.)

You are not happy. (Nem vagytok boldogok.)

They are not happy. (Nem boldogok.)

 

Láthatjuk, hogy a tagadást a "not" tagadószóval fejezzük ki, amelyet a létige után helyezünk a mondatban.

Tagadó mondatoknál is szokták az összevont alakokat használni. Itt már több lehetőség is van:

 

I'm not happy.

You're not happy. / You aren't happy.

He's not happy. / He isn't happy.

She's not happy. / She isn't happy.

It's not happy. / It isn't happy.

We're not happy. / We aren't happy.

You're not happy. / You aren't happy.

They're not happy. / They aren't happy.

 

Feladat:

Tagadd az alábbi mondatokat!

 

1. He 's fast.

2. They're good.

3. I'm strong.

4. It's dark.

5. You're cheerful.

6. We're sad.

7. She's wild.

8. I'm tall.

 

Megoldások: 1: He isn't fast. 2: They aren't good. 3: I'm not strong. 4: It isn't dark. 5: You aren't cheerful. 6: We aren't sad. 7: She isn't wild. 8: I'm not tall.

 

 

c. KÉRDÉS

Példák:

 

Am I happy? (Boldog vagyok?)

Are you happy? (Boldog vagy?)

Is he happy? (Boldog?)

Is she happy? (Boldog?)

Is it happy? (Boldog?)

Are we happy? (Boldogok vagyunk?)

Are you happy? (Boldogok vagytok?)

Are they happy? (Boldogok?)

 

Láthatjuk, hogy a kérdő szórend különbözik az állító szórendtől. Kérdésben a ragozott igei rész, amely jelen esetben a létige, az alany elé kerül.

A fenti kérdésekre és minden ilyen típusú kérdésre a következő rövid válaszok adhatók:

 

Yes, I am. (Igen, az vagyok) / No, I'm not. (Nem, nemvagyok az.)

Yes, you are. (Igen, az vagy.) / No, you aren't. (Nem, nem vagy az.)

Yes, he is. (Igen, az.) / No, he isn't. (Nem, nem az.)

Yes, she is. (Igen, az.) / No, she isn't. (Nem, nem az.)

Yes, it is. (Igen, az.) / No, it isn't. (Nem, nem az.)

Yes, we are. (Igen, azok vagyunk.) / No, we aren't. (Nem, nem vagyunk azok.)

Yes, you are. (Igen, azok vagytok.) / No, you aren't. (Nem, nemvagytok azok.)

Yes, they are. (Igen, azok.) / No, they aren't. (Nem, nem azok.)

 

Ezek természetesen a szép irodalmi nyelvi válaszok, ahol a személyes névmás mellett megismételjük az igét (vagy majd a későbbiekben a segédigét) állító vagy kérdő alakban. Ha egy kicsit lazábbak akarunk lenni, elég csak azt mondanunk: Yes. (Igen.) / No. (Nem.)

 

 

 Feladat:

Fordítsd az alábbi mondatokat angolra!

 

1. Erősek vagytok? - Igen, azok vagyunk.

2. Gyenge? - Nem, nem az.

3. Gyors vagy? - Igen, az vagyok.

4. Vidámak? - Nem, nem azok.

5. Bonyolult? - Igen, az.

6. Magasak vagyunk? - Nem, nem vagytok azok.

7. Alacsony vagyok? - Igen, az vagy.

8. Szomorúak vagytok? - Nem, nem vagyunk azok.

 

 

Megoldások:

1. Are you strong? - Yes, we are.

2. Is he weak? - No, he isn't.

3. Are you fast? - Yes, I am.

4. Are they cheerful? - No, they aren't.

5. Is it difficult? - Yes, it is.

6. Are we tall? - No, you aren't.

7. Am I short? - Yes, you are.

8. Are you sad? - No, we aren't.